Bývajte vo svojom

Obstaranie bytu alebo rodinného domu pre fyzické osoby

Viac informácií

Obnovujte s nami

Obnova bytovej budovy

Viac informácií

Staviame s vami
Nájomné byty

Obstaranie nájomných bytov,
súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Viac informácií

Dôstojná staroba

Výstavba zariadenia sociálnych služieb,
súvisiacej technickej vybavenosti a kúpa pozemku
Obnova zariadenia sociálnych služieb

Viac informácií

Staviame s Vami
Ubytovacie domy

Obstaranie ubytovacieho domu,
súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Viac informácií