Kontakt pre médiá

Mgr. Katarína Blahová
Hovorkyňa ŠFRB

Tel.: 02/59 364 462
E-mail: katarina.blahova@sfrb.sk