Kontakt pre médiá

PhDr. Kristína Starosta
marketing/PR
Tel.: 02/59 364 207
E-mail: kristina.starosta@sfrb.sk