Ing. Juraj Kurňavka
Generálny riaditeľ

JUDr. Peter Horváth
Zástupca generálneho riaditeľa

Ing. Peter Dolinský
Poverený riadením ekonomického odboru

PhDr. Kristína Starosta
Poverená riadením kancelárie generálneho riaditeľa

Ing. Jozef Tomeček
Riaditeľ odboru informačných technológii

Roman Martišík
Poverený riadením odboru kontroly

Ing. Zuzana Petrášová
Riaditeľka odboru posudzovania a schvaľovania úverov

Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková
Riaditeľka odboru správy a riadenia úverov

JUDr. Katarína Kubicová LL.M
Riaditeľka právneho odboru