Ing. Tomáš Lamprecht
Generálny riaditeľ

Mgr. Boris Cehlárik
Zástupca generálneho riaditeľa

Ing. Štefan Marcinek
Riaditeľ ekonomického odboru

Riaditeľ odboru informačných technológii

Andrej Brezniak
Riaditeľ odboru kontroly

Ing. Juraj Bartoš
Riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov

Mgr. Tomáš Nehéz
Riaditeľ odboru správy a riadenia úverov

Mgr. Martina Migašová
Riaditeľka právneho odboru

Alžbeta Gregušková
Riaditeľka odboru štrukturálnych fondov EÚ

Ing. Adriana Polakovičová
Riaditeľka odboru ľudských zdrojov