Ing. Juraj Kvetko, PhD.
Generálny riaditeľ

JUDr. Peter Horváth
Zástupca generálneho riaditeľa

Ing. Peter Dolinský
Poverený riadením ekonomického odboru

Ing. Jozef Tomeček
Riaditeľ odboru informačných technológii

Andrej Brezniak
Riaditeľ odboru kontroly

Ing. Tomáš Lamprecht
Riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov

Mgr. Tomáš Nehéz
Riaditeľ odboru správy a riadenia úverov

JUDr. Katarína Kubicová LL.M
Riaditeľka právneho odboru