Na základe Zmluvy o úvere (článok 10.4) je dlžník povinný umiestniť na mieste realizácie oprávnených aktivít projektu do jedného (1) mesiaca od ukončenia realizácie trvalú Informačnú tabuľu. Informačnú tabuľu treba osadiť na zrekonštruované objekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, a to na vhodnom a viditeľnom mieste (napr. priečelie Budovy).

Informačná tabuľa musí spĺňať:

  • minimálne rozmery 400 x 300 mm
  • zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod.
  • osadená do 31.decembra 2023

Dizajn manuál IROP 2014-2020
Manuál pre informovanie a komunikáciu
Vzor – informačná tabuľa
Logá