Bývajte vo svojom

Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby

Viac informácií

Obnovujte s nami

Financovanie obnovy
bytovej budovy

Viac informácií

Staviame s vami

Financovanie obstarania nájomných bytov
!!!Novinka!!!
Financovanie obstarania ubytovacieho domu

Viac informácií

Mladomanželská pôžička

Financovanie obstarania bytu, rodinného domu a stavebných úprav bytu pre mladomanželov

Viac informácií

Dôstojná staroba

Financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb

Viac informácií

Prívod médií a dopravné napojenie domu

Financovanie technickej vybavenosti a kúpy pozemku k nájomným bytom a ubytovaciemu domu

Viac informácií

Najnovšie aktuality

Kde nás nájdete?

Adresa

Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37

Podateľňa ŠFRB:

Pondelok – Štvrtok
08:00 – 14:30 hod.
Piatok
08:00 – 13:00 hod.
(10:30 – 11:00 prestávka)