Zmluvné podmienky

(zmeny zml. podmienok, kolaudačné rozhodnutia, zabezpečenia úveru)

Tlačivá

(tlačivá na stiahnutie)

Online výpis z účtu

(mesačné výpisy a predikcie – len pre obce a právnické osoby)