Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37

Informácie:
Infolinka: 0850 166 031
Pondelok – Piatok: 8.00 – 14.30 h
E-mail: info@sfrb.sk

Kancelária generálneho riaditeľa:
PhDr. Kristína Starosta
Tel.: 02/59 364 207
E-mail: kristina.starosta@sfrb.sk

Marketing/PR:
PhDr. Kristína Starosta
Tel.: 02/59 364 207
E-mail: kristina.starosta@sfrb.sk

Podateľňa ŠFRB:
Pondelok – Štvrtok: 8.00 – 14.30 h
Piatok: 8.00 – 13.00 h
Obedňajšia prestávka: 10.30 – 11.00 h

Stránkový deň:
Štvrtok: 8,30 – 14,30 h
Stránkový deň je určený pre pracovníkov mestských a okresných úradov. Žiadatelia o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB získajú informácie na príslušnom mestskom / okresnom úrade. V prípade potreby a po dohode s konkrétnym pracovníkom ŠFRB sa môžu takisto informovať na ŠFRB.

Adresár Okresných úradov
Adresár Mestských úradov

Linky na iné inštitúcie: