Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37

Informácie:
Infolinka: 0850 166 031
E-mail: info@sfrb.sk

Kancelária generálneho riaditeľa:
Mgr. Denisa Murníková
Tel.: 02/59 364 207
E-mail: denisa.murnikova@sfrb.sk

Hovorca ŠFRB:
Mgr. Rastislav Lackovič
Tel.: 02/59 364 477
E-mail: rastislav.lackovic@sfrb.sk

Podateľňa ŠFRB:
Pondelok – Štvrtok: 8.00 – 14.30 h
Piatok: 8.00 – 13.00 h
Obedňajšia prestávka: 11.00 – 11.30 h

Stránkový deň:
Štvrtok: 8,30 – 14,30 h
Stránkový deň je určený pre pracovníkov mestských a okresných úradov. Žiadatelia o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB získajú informácie na príslušnom mestskom / okresnom úrade. V prípade potreby a po dohode s konkrétnym pracovníkom ŠFRB sa môžu takisto informovať na ŠFRB.

Adresár Okresných úradov
Adresár Mestských úradov

Linky na iné inštitúcie: