Od 1. 1. 2012 zverejňuje Štátny fond rozvoja bývania všetky zmluvy, ktoré je zákonom povinný zverejňovať, na

Centrálnom registri zmlúv

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

Zmluvy na tovary a služby 2011

Doručené do dňa: 03.10.2011

Doručené do dňa: 06.15.2011

Doručené do dňa: 10.05.2011

Doručené do dňa: 12.28.2011

Zmluvy o poskytnutí podpory

Doručené do dňa: 05.05.2011

Doručené do dňa: 05.16.2011

Doručené do dňa: 05.17.2011

Doručené do dňa: 05.24.2011

Doručené do dňa: 05.26.2011

Doručené do dňa: 05.30.2011

Doručené do dňa: 06.01.2011

Doručené do dňa: 06.08.2011

Doručené do dňa: 06.09.2011

Doručené do dňa: 06.14.2011

Doručené do dňa: 06.15.2011

Doručené do dňa: 06.20.2011

Doručené do dňa: 06.30.2011

Doručené do dňa: 07.12.2011

Doručené do dňa: 07.14.2011

Doručené do dňa: 07.19.2011

Doručené do dňa: 07.21.2011

Doručené do dňa: 07.27.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 07.27.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 07.28.2011

Doručené do dňa: 07.29.2011

Doručené do dňa: 08.09.2011

Doručené do dňa: 08.11.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 08.11.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 08.18.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 08.18.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 08.26.2011

Doručené do dňa: 08.30.2011 – 1/3

Doručené do dňa: 08.30.2011 – 2/3

Doručené do dňa: 08.30.2011 – 3/3

Doručené do dňa: 09.08.2011

Doručené do dňa: 09.13.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 09.13.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 09.23.2011

Doručené do dňa: 09.26.2011

Doručené do dňa: 09.30.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 09.30.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 10.04.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 10.04.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 10.11.2011

Doručené do dňa: 10.13.2011

Doručené do dňa: 10.20.2011

Doručené do dňa: 11.04.2011

Doručené do dňa: 11.07.2011

Doručené do dňa: 11.18.2011

Doručené do dňa: 11.28.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 11.28.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 12.01.2011

Doručené do dňa: 12.05.2011

Doručené do dňa: 12.12.2011

Doručené do dňa: 12.19.2011

Doručené do dňa: 12.21.2011

Doručené do dňa: 12.22.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 12.22.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 12.23.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 12.23.2011 – 2/2

Doručené do dňa: 12.27.2011

Doručené do dňa: 12.29.2011 – 1/2

Doručené do dňa: 12.29.2011 – 2/2