Od 1. 1. 2012 zverejňuje Štátny fond rozvoja bývania všetky zmluvy, ktoré je zákonom povinný zverejňovať, na

Centrálnom registri zmlúv