• Bratislavský kraj

  Bratslava I (Miestny úrad Bratslava – Staré Mesto), Vajanského nábr. 3, 814 21
  Bratslava II (Miestny úrad Bratslava – Ružinov), Mierová 21, 827 05
  Bratslava III (Miestny úrad Bratslava – Nové Mesto), Junácka 1, 832 91
  Bratslava IV (Miestny úrad Bratslava – Karlova Ves), Nám. sv. Frantška 8, 842 62
  Bratslava V (Miestny úrad Bratslava – Petržalka), Kutlíkova 17, 852 12
  Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01
  Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01
  Senec, Mierové nám. 8, 903 01

 • Trnavský kraj

  Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
  Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18
  Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01
  Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45
  Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25
  Skalica, Nám. slobody 10, 909 01
  Trnava, Trhová 3, 917 71

 • Trenčiansky kraj

  Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ.Štúra 1/1, 957 01
  Ilava, Mierové nám. 16/31, 019 01
  Myjava, Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01
  Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 01
  Partzánske, Nám. SNP 212/4, 958 01
  Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13
  Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01
  Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01
  Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64

 • Nitriansky kraj

  Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01
  Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32
  Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06
  Nové Zámky, Hlavné nám. 10, 940 35
  Šaľa, Nám. sv. Trojice 7, 927 01
  Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01
  Zlaté Moravce, ul. 1.mája 2, 953 01

 • Žilinský kraj

  Bytča, Nám. SR 1/1, 014 38
  Čadca, Nám. slobody 30, 022 01
  Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01
  Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871, 024 01
  Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42
  Martn, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49
  Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01
  Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01
  Turčianske Teplice, Partzánska 413/1, 039 01
  Tvrdošín, Trojičné nám. 185/2, 027 44
  Žilina, Nám. obet komunizmu 1, 011 31

 • Banskobystrický kraj

  Banská Bystrica, Československej armády 26, 975 39
  Banská Štavnica, Radničné nám. 1, 969 01
  Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
  Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12
  Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01
  Lučenec, Novohradská 1, 984 01
  Poltár, Železničná 489/1, 987 01
  Revúca, Nám. slobody 13/17, 050 80
  Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01
  Veľký Krtš, Komenského 3, 990 01
  Zvolen, Nám. slobody 22, 960 01
  Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81
  Žiar nad Hronom, Štefana Moyzesa 46, 965 19

 • Prešovský kraj

  Bardejov, Radničné nám. 16, 085 78
  Humenné, Kukorelliho 34, 066 28
  Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01
  Levoča, Nám. majstra Pavla 4, 054 01
  Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01
  Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 42
  Prešov, Hlavná 73, 080 01
  Sabinov, Nám. slobody 57, 083 01
  Snina, Strojárska 2060, 069 01
  Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01
  Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01
  Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33 , 089 01
  Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16

 • Košický kraj

  Gelnica, Banícke nám. 4, 056 01
  Košice I (Miestny úrad Košice – Staré Mesto), Hviezdoslavova 7, 040 34
  Košice II (Miestny úrad Košice – Západ), Trieda SNP 39, 040 11
  Košice III (Miestny úrad Košice – Dargovských hrdinov), Dvorkinova 7, 040 22
  Košice IV (Miestny úrad Košice – Juh), Smetanova 4, 040 79
  Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
  Košice – okolie Moldava n./Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava n./Bodvou
  Michalovce, Nám. osloboditeľov 1015/30, 071 01
  Rožňava, Šafárikova 29, 048 01
  Sobrance, Štefánikova 23, 073 01
  Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 1, 052 70
  Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25

 • Okresné úrady - odbory bytovej politky

  Okresný úrad Bratslava, Lamačská cesta 8, 845 14
  Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02
  Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01
  Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01
  Okresný úrad Žilina, Andreja Kmeťa 17, 010 01
  Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05
  Okresný úrad Prešov, Nám. mieru 3, 091 92
  Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26

 • Tretie strany (tretím stranám môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje klientov)

  Exekútorské úrady v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnost (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  PeD Real s.r.o. (zapísaný v Obch. registri OS BA I , odd. Sro, vložka číslo: 81890/B, IČO: 46 691 103