A A A


Adresa:
Ing. Juraj Kur?avka
generlny riadite? ?ttneho fondu rozvoja bvania
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37


IČO: 31749542

e-mail: info@sfrb.sk

Mapa

Podateľňa ŠFRB:
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 14:30 hod.
Piatok
08:00 - 13:00 hod.
(10:30 - 11:00 prestávka)

Poskytovanie informácií: 0850 166 031

Aktuality: Rchla navigcia: