Ing. Tomáš Lamprecht
Generálny riaditeľ

Ing. Peter Dolinský
Riaditeľ ekonomického odboru

Ing. Jozef Tomeček
Riaditeľ odboru informačných technológii

Andrej Brezniak
Riaditeľ odboru kontroly

Ing. Juraj Bartoš
Poverený riadením odboru posudzovania a schvaľovania úverov

Mgr. Tomáš Nehéz
Riaditeľ odboru správy a riadenia úverov

JUDr. Katarína Kubicová LL.M
Riaditeľka právneho odboru