Ing. Juraj Bartoš
Generálny riaditeľ

Ing. Štefan Marcinek
Riaditeľ ekonomického odboru

Ing. Ján Harman
Riaditeľ odboru informačných technológii

Andrej Brezniak, MBA
Riaditeľ odboru kontroly

Ing. Adriana Sováková
Riaditeľka odboru posudzovania a schvaľovania úverov

Mgr. Tomáš Nehéz
Riaditeľ odboru správy a riadenia úverov

Mgr. Martina Migašová
Riaditeľka právneho odboru

Alžbeta Gieci, MBA
Riaditeľka odboru štrukturálnych fondov EÚ

Ing. Adriana Braunwalder
Riaditeľka odboru ľudských zdrojov