Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií a správnych poplatkov

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:

JUDr. Katarína Mihoková
právny odbor
e-mail: mihokova@sfrb.sk