Štátny fond rozvoja bývania v tomto čase nedisponuje žiadnym prebytočným majetkom…