Všetky účtovné závierky sú zverejňované v registri účtovných závierok.

Register účtovných závierok