Elektronické služby
Štátneho fondu rozvoja bývania

Elektronické podávanie žiadostí na stránke
sfrb.gov.sk

Bývajte vo svojom

Obstaranie bytu alebo rodinného domu pre fyzické osoby

Viac informácií

Obnovujte s nami

Obnova bytovej budovy

Viac informácií

Staviame s vami
Nájomné byty

Obstaranie nájomných bytov,
súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Viac informácií

Dôstojná staroba

Obstaranie zariadenia sociálnych služieb,
súvisiacej technickej vybavenosti a kúpa pozemku
Obnova zariadenia sociálnych služieb

Viac informácií

Staviame s Vami
Ubytovacie domy

Obstaranie ubytovacieho domu,
súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Viac informácií

Najnovšie aktuality

Kde nás nájdete?

Adresa

Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37

Podateľňa ŠFRB:

Pondelok – Štvrtok
08:00 – 14:30 hod.
Piatok
08:00 – 13:00 hod.
(10:30 – 11:00 prestávka)