• RIADITEĽ ODBORU INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

  RIADITEĽ ODBORU INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

  Na odbor informačných technológií hľadáme kolegu, ktorý zastreší nasledujúce činnosti:

  • riadenie činnosti odboru IT
  • zodpovednosť za prípravu podkladov pre rozhodovanie o projektoch za oblasť informačno-komunikačných technológií
  • zodpovednosť za koordináciu činností v rámci zverených projektov a celkový priebeh projektov v oblasti ICT (zostavenie plánu prác jednotlivých fáz  projektu, koordinácia a riadenie pracovných skupín a činností počas realizácie projektu, kontrola výstupov a výsledkov projektu a spracovanie správ o postupoch realizačných prác)
  • zodpovednosť za implementáciu procedúr riadenia rizika, riadenia zmien projektov, projektových kontrol a konfigurácií za oblasť ICT
  • zodpovednosť za komunikáciu medzi riadiacou a dodávateľskou úrovňou projektov
  • zabezpečovanie komunikácie medzi ŠFRB a dodávateľmi IS a služieb, koordinácie rozvojových prác s dodávateľmi IS a koordinácia poskytovania podpory a údržby technologického prostredia a informačných systémov ŠFRB
  • zodpovednosť za prípravu koncepcie rozvoja ICT v ŠFRB a jej architektonický rozvoj
  • zabezpečovanie správu vnútornej siete a modulov aplikačných programov v sieti, plynulý chod aplikačného vybavenia a infraštruktúrnych služieb, plynulý chod a správu systému elektronického podávania žiadostí a bezpečnosť infraštruktúry
  • zodpovednosť za ochranu osobných údajov v zmysle Zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov z hľadiska informačno-komunikačných technológií

  Požiadavky na kandidáta:

  • SŠ/VŠ vzdelanie
  • min.8r praxe v riadiace pozícii v oblasti ICT
  • analytické schopnosti a strategické myslenie
  • skúsenosti s riadením IT projektov
  • samostatnosť, zodpovednosť
  • schopnosť riešiť problémy, odolnosť voči stresu
  • orientácia na priority a dodržiavanie termínov

  Čo ponúkame:

  • plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • zázemie stabilnej organizácie
  • 37,5 hodinový pracovný týždeň
  • pružný pracovný čas, HO
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • 5 dní dovolenky navyše
  • 13. a 14. plat
  • odmeny
  • 1 sick day
  • príplatok na stravu nad rámec zákona
  • doplatok pri strate príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy
  • možnosť osobnostného a odborného rozvoja

  Nástup: dohodou

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Životopisy zasielajte na uvedenú mailovú adresu: zamestnanie@sfrb.sk