Dnes na výjazdovom rokovaní v meste Margecany. Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht prediskutoval s primátormi  a starostami daného regiónu tému výstavby NB a ZSS.

Ďakujeme Združeniu miest a obcí Slovenska za pozvanie.