Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht a jeho zástupca Boris Cehlárik sa dnes zúčastňujú na spoločných pracovných stretnutiach RZMO so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenka v mestách Sabinov a Spišské Tomášovce, kde predstavia aktivity ŠFRB pre výstavbu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Zajtra ich ešte čaká pracovné stretnutie v meste Stará Ľubovňa.

Ďakujeme Združeniu miest a obcí Slovenska za pozvanie. Veríme, že pracovné stretnutia prispejú k rozvoju výstavby NB a ZSS.