Zástupcovia ŠFRB sa dňa 16.11.2018 zúčastnili slávnostného odovzdávania nájomného bytového domu v obci Chľaba. Pani starostke Henriete Kosznovszkej ďakujeme za rozvoj nájomného bývania prostredníctvom financovania cez ŠFRB. Novým obyvateľom prajeme príjemné a ničím nerušené bývanie.