V dňoch 21.11-23.11.2018 sa zástupcovia Štátneho fondu rozvoja bývania zúčastnili 12. ročníka konferencie „Komplexná obnova bytových domov“, nad ktorou záštitu prevzal generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka.

KOBD je medzinárodná konferencia, ktorá už má svoju tradíciu a stala sa vyhľadávaným odborným podujatím zameraným na obnovu, správu a financovanie bytových domov, tento rok mala podtitul „Budovy s takmer nulovou potrebou energie“.

Odbornú prednášku na tému „Obnova kvalitne a efektívne s podporou ŠFRB“ odprezentovala  Ing. Zuzana Petrášová, riaditeľka odboru posudzovania a schvaľovania úverov, ktorá bola tak isto prizvaná na panelovú diskusiu, aby zodpovedala na položené otázky.

Organizátorom prajeme veľa úspechov pri príprave ďalšieho ročníka.