12 rodín si dňa 28.11.2018 slávnostne prebralo kľúče od nových nájomných bytov v obci Jatov.

Pani starostke Adriane Matúšekovej a poslancom obecného zastupiteľstva ďakujeme za rozvoj výstavby nájomného bývania.

Rodinám želáme spokojné bývanie.