Štátny fond rozvoja bývania pod vedením generálneho riaditeľa Ing. Juraja Kurňavku  zorganizoval prvý ročník zaujímavej a prínosnej konferencie s názvom „Výstavba a obnova bytového fondu v roku 2020 – Kompletne od A po Z s podporou ŠFRB“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 14.-15.10.2019 v hoteli Kaskády.

Predmetná konferencia bola určená predovšetkým pre primátorov miest a starostov obcí ako členov organizácií ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) a UMS (Únia miest Slovenska) a zúčastnili sa aj predseda ZMOS Mgr. Branislav Tréger, PhD a prezident ÚMS Mgr. Richard Rybníček.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť komplexné informácie primátorom miest a starostom obcí, zvýšiť ich povedomie o výstavbe nájomných bytov a motivovať ich tak k riešeniu bytovej politiky v mestách a obciach napr. aj formou obstarania nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.

Veríme, že diskusia, ktorá prebiehala počas celej konferencie podnieti záujem územných samospráv k riešeniu tejto otázky. Diskusne príspevky boli rovnako podnetné k vypracovaniu návrhov na novelizáciu legislatívy pre ďalšie obdobie.  

Ďakujeme zúčastneným za ich účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Celý program tejto zaujímavej konferencie si môžete pozrieť TU.