V októbri 2019 došlo k slávnostnému odovzdaniu 35 nájomných bytov novým nájomcom za účasti zástupcu mesta Nitra a generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Juraja Kurňavku.

Teší nás, že mesto Nitra prispieva k riešeniu problematiky nájomných bytov výstavbou nových nájomných bytov ako aj prestavbou existujúcich budov, ako tomu bolo aj v tomto prípade, kedy došlo k prestavbe slobodárne na nájomné byty, ako cenovo dostupné štartovacie byty významné z hľadiska zabránenia odlivu mladej populácie a motivovania súčasného mladého obyvateľstva dostatočnou ponukou bývania.

Pánovi primátorovi Marekovi Hattasovi ďakujeme za rozvoj v oblasti nájomného bývania.