Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Juraj Kurňavka privítal na pôde fondu primátora mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozefa Trstenského za účelom podpísania ďalšej úverovej zmluvy, ktorej predmetom je podpora financovania výstavby bytového domu so 63 nájomnými bytmi. 

Mesto Nové Mesto nad Váhom možno zaradiť medzi lídrov v počte nájomných bytov na Slovensku. Okrem výstavby nových nájomných bytov tu pribudli aj nájomné byty, ktoré vznikli prestavbou nevyužívaných objektov, čo môže byť v dnešnej dobe optimálny spôsob získavania nájomných bytov, nakoľko odpadá starosť s riešením pozemku.

Primátorovi mesta Ing. Jozefovi Trstenskému ďakujeme za rozvoj v oblasti obstarávania nájomného bývania.