Typ
Požadovaná výška úveru
Základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby a riziková prirážka
%
Riziková prirážka za kredibilitu žiadateľa

Viac informácií nájdete v tabuľke pod kalkulačkou.

Dĺžka úveru v rokoch
rokov
Maximálna možná dĺžka úveru je 40 rokov.
Minimálna výška možnej úrokovej sadzby ŠFRB:
0,00%
iRating - kategória
Riziková prirážka za kredibilitu žiadateľa
Riziko