O výstavbu nájomných bytov pre obyvateľov miest a obcí na Slovensku je záujem. Vypovedá o tom aj spoločné stretnutie ŠFRB a 25 starostov z východného Slovenska. Pre jednotlivé samosprávy a obce vytvárame neustálu podporu a zvyšujeme lepšiu informovanosť o možnostiach financovania výstavby nájomných bytov za trvale výhodných podmienok.

ŠFRB poskytuje finančnú podporu pre nasledovné účely:  

  • Obstaranie nájomného bytu
  • Obnova bytovej budovy
  • Výstavba a obnova zariadenia sociálnych služieb
  • Obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom
  • Obstaranie technickej vybavenosti k ubytovacím domom
  • Obstaranie ubytovacieho domu
  • Obstaranie pozemku k nájomným bytom
  • Obstaranie pozemku k ubytovacím domom

Viac informácií nájdete na www.sfrb.sk, alebo kontaktujte INFOLINKU ŠFRB  0850 166 031.