Bratislava – 12. augusta 2021 – Prvé rokovanie pracovnej skupiny zriadenej Štátnym fondom rozvoja bývania v súčinnosti s MDV SR, ZMOS a ZSPS sa venovalo základnému rámcu spolupráce a aktuálnym témam, ktoré sa týkajú výstavby nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb.

Rokovanie zvolal a viedol generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht, ktorý pracovnú skupinu vníma ako konkrétny posun od problémov k riešeniam. „Z aplikačnej praxe, z prostredia miest a obcí Slovenska a zároveň aj zo súkromného sektora evidujeme existujúce prekážky pri výstavbe nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Spoločne si ich musíme vyhodnotiť a následne pružne reagovať,“ konštatoval generálny riaditeľ. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a predseda jej komory miest Štefan Gregor, ktorý sa zúčastnil rokovania oceňuje tento formát rokovaní, ktorý považuje za efektívny a užitočný. Zástupcom ZMOS v tejto pracovnej skupine je starosta obce Bešeňová Martin Baran, keďže práve Bešeňová pod jeho vedením má mimoriadne veľké skúsenosti s výstavbou nájomných bytov.

Pracovná skupina, ktorej členmi sú Robert Bartoš – poradca štátnej tajomníčky MDV SR Kataríny Brunckovej , Miloš Svrček – poslanec NRSR, Martin Zákopčan – predseda dozornej rady ZSPS a Boris Cehlárik – zástupca generálneho riaditeľa ŠFRB, na rokovaní formulovala plán práce pre najbližšie obdobie v ktorom sa sústredí na formy komunikácie so žiadateľmi ,vrátane konzultácií na to, aby čo najlepšie zvládali procesy prípravy žiadostí a dokumentácie potrebnej pre získanie podpory na výstavbu nájomných bytov aj zariadení sociálnych služieb. Na najbližších rokovaniach sa budú venovať problémom v súvislosti s procesmi verejných obstarávaní, cenami stavebných materiálov a indexáciou cien z hľadiska štátnej podpory a rovnako aj problémom s pozemkami, ktoré sú prvým predpokladom pre nasledujúcu výstavbu.