V dňoch 20.-22.11.2019 sa uskutočnil 13. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s názvom „Komplexná obnova bytových domov 2019“ (KOBD), ktorej hlavnou témou bola energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Záštitu nad touto konferenciou prevzali minister životného prostredia SR a generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka, ktorý na úvod konferencie uviedol aktuálne úlohy Štátneho fondu rozvoja bývania v oblasti obnovy a výstavby bytového fondu na Slovensku.

Túto konferenciu, ktorá už má svoju tradíciu a stala sa vyhľadávaným odborným podujatím zameraným na informácie ohľadom obnovy, správy a financovania bytových domov, každoročne organizuje Združenie pre podporu obnovy bytových domov.  

Počas konferencie odznelo mnoho zaujímavých príspevkov od odborníkov z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií, profesijných zväzov a združení, správcovských spoločností a rôznych firiem, ktoré sa danou problematikou zaoberajú v praxi.

Odbornú prednášku na tému „Podmienky financovania komplexnej obnovy bytových domov zo ŠFRB v roku 2020“ odprezentovala Ing. Zuzana Petrášová, riaditeľka odboru posudzovania a schvaľovania úverov ŠFRB, ktorá v rámci prednášky uviedla možnosti financovania obnovy bytového domu z prostriedkov ŠFRB.

Organizátorom prajeme veľa úspechov pri príprave ďalšieho ročníka. Celý program tejto konferencie si môžete pozrieť TU.