Na výstavisku INCHEBA v Bratislave sa v termíne 29. 3. – 2. 4. 2011 konal 32. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA 2011, ktorý sa počas svojej existencie vyprofiloval na najväčší a zároveň najvýznamnejší veľtrh stavebníctva na Slovensku. Motto tohtoročného veľtrhu „Poznanie a kvalita“ vystihlo zámer veľtrhu spolu s hlavnými témami: úspory energie, ochrana životného prostredia, trvalá udržateľnosť, novinky a trendy vývoja v stavebnej mechanizácii. Tohtoročný veľtrh otvorila manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ a minister hospodárstva Juraj Miškov. Zamestnanci Štátneho fondu rozvoja bývania počas konania veľtrhu poskytovali odborné informácie záujemcom o úver z prostriedkov ŠFRB.