„Od úspory energie k trvalej udržateľnosti“. Pod týmto mottom sa nieslo zameranie 33. ročníka stavebného veľtrhu CONECO, ktorý sa v dňoch 27. až 31. marca 2012 uskutočnil v bratislavskej INCHEBE pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva hospodárstva SR.

Množstvo sprievodných programov, prezentácií, diskusií a praktických ukážok sa nieslo v duchu úspory energií na pozadí pokračujúcej hospodárskej a dlhovej krízy.

Štátny fond rozvoja bývania v zastúpení odborníkov na posudzovanie žiadostí o úvery z prostriedkov ŠFRB, takisto ako v predchádzajúcich ročníkoch, poskytoval záujemcom cenné informácie o možnostiach poskytnutia podpory v oblasti výstavby a obnovy bytového fondu.

O praktické skúsenosti pri obnove a zatepľovaní bytových domov sa so zástupcami fondu podelila aj prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová a 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.