01_Príloha-č. 50_Vyhlásenie-pre-účely-posúdenia-štátnej-pomoci-de-minimis_2020