V týchto dňoch privítal generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kvetko PhD. na pôde ŠFRB primátora mesta Brezno  JUDr. Tomáša Ábela PhD., za účelom podpísania úverovej zmluvy na výstavbu 96 nájomných bytov.

Pánovi primátorovi ďakujeme za rozvoj nájomného bývania a želáme veľa ďalších úspechov.