Vážení klienti, radi by sme Vás informovali, že v zmysle zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania došlo k predĺženiu termínu na predkladanie žiadostí podľa § 15 ods. 2 písm. c) a e) zákona o ŠFRB na kalendárny rok 2020 do 31. augusta 2020.