Generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kvetko PhD. privítal na pôde ŠFRB starostu obce Bešeňová Ing. Martina Barana za účelom podpísania úverovej zmluvy. Bytový fond obce sa rozrastie o 34 nájomných bytov.