Generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kvetko PhD. privítal na pôde ŠFRB primátora mesta Stará Turá
PharmDr. Leopolda Barszcza za účelom podpísania úverovej zmluvy na výstavbu 113 nájomných bytov.