22 rodín si dňa 12.12.2018 slávnostne prebralo kľúče od nových nájomných bytov v meste Skalica za účasti generálnej riaditeľky sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja  MDV SR  Ing. arch. Eleny Szolgayovej, PhD. a zástupcu ŠFRB Ing. Tomáša Lamprechta, vedúceho oddelenia evidencie a prvotnej kontroly.

Pani primátorke Ing. Anne Miernej ďakujeme za rozvoj výstavby nájomného bývania.

Rodinám želáme spokojné bývanie.