Dňa 27.03.2019 generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka otvoril stánok na veľtrhu CONECO–RACIOENERGIA–PASÍVNE DOMY-DREVOSTAVBY-VODA 2019, kde sme sa zúčastnili  v spolupráci s MDV SR ako vystavovatelia.

Návštevníci mali možnosť počas trvania veľtrhu využiť konzultácie priamo so zamestnancami ŠFRB. Najväčší záujem bol o informácie ohľadom obnovy bytových domov, naši kolegovia tak isto odpovedali  záujemcom, ktorí riešili otázku bývania , financovanie kúpy bytu alebo rodinného domu .