Dňa 29.11.2018  za účasti generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Juraja Kurňavku sa konalo slávnostné odovzdávanie nájomných bytov v meste Šaľa.

Pánovi primátorovi Mgr. Jozefovi Belickému ďakujeme za rozvoj výstavby nájomného bývania.

V tomto predvianočnom čase želáme rodinám príjemné bývanie a pokojné Vianoce v nových bytoch.