Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) sa v dňoch 06. a 08.06. 2018 zúčastnil 5. ročníka populárneho podujatia Dni energie na Slovensku 2018 (DENS 2018). Návštevníkom a obyvateľom miest, Bratislava, Žilina a Banská Bystrica, kde sa podujatie konalo, boli odprezentované zelené technológie, úspory energie, ochrana životného prostredia, udržateľná doprava. V našom propagačnom stánku spolu s MDV SR mohli návštevníci konzultovať svoje otázky priamo s našimi kvalifikovanými pracovníkmi, napr. ako získať zvýhodnený úver na zateplenie a obnovu bytového domu zo ŠFRB. Kolegovia tak isto odpovedali záujemcom, ktorí riešili otázku bývania , financovanie kúpi bytu alebo rodinného domu.

Organizátorom DENS prajeme veľa úspechov pri ďalších akciách.