Štátny fond rozvoja bývania organizoval v dňoch 10.-11. októbra 2018 celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom: „ Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov IROP.“

Pozvaných poslucháčov zo správcovských spoločností, okresných a mestských úradov  čakal bohatý 2dňový program, kde si mali možnosť vypočuť odborné prednášky od expertov na dané témy. Program konferencie bol koncipovaný tak, aby boli poslucháčom poskytnuté najaktuálnejšie informácie z oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti bytových domov, od prípravy žiadosti o úver zo ŠFRB až po realizáciu v praxi.