V dňoch 11.04.2018 – 14.04.2018 sme sa zúčastnili  v spolupráci s MDV SR ako vystavovatelia na veľtrhu CONECO–RACIOENERGIA–VODA 2018, kde návštevníci mali možnosť využiť konzultácie priamo so zamestnancami ŠFRB.

Otvorenie vystavovateľského stánku na veľtrhu CONECO 2018 prebiehalo za účasti generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Juraja Kurňavku.