Od 1. júna 2021 je dočasne poverený riadením fondu pán Ing. Tomáš Lamprecht.  Pánovi Ing. Jurajovi Kvetkovi, Phd. ďakujeme za prácu, ktorú vo vedúcej pozícii odviedol. Novému generálnemu riaditeľovi prajeme veľa pracovných úspechov.