Vzor suhlasu dotknutej osoby_ uchádzači o nové pracovné miesta