Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht dnes konzultoval ako podporiť ľudí so zdravotným znevýhodnením a aké možnosti ŠFRB pre nich ponuka.

Doprovod im robí Maiki – asistenčný pes, ktorého sme si tu aj my dnes zamilovali.