V týchto dňoch privítal generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka na pôde ŠFRB pani primátorku mesta Levice PhDr. Alexandru Pivkovú a pani primátorku z mesta Skalica Ing. Annu Miernu, kde sa uskutočnilo stretnutie za účelom podpísania úverových zmlúv na kúpu nájomných bytov. Pani primátorkám ďakujeme za rozvoj nájomného bývania v mestách a želáme veľa ďalších úspechov.