Štátny fond rozvoja bývania, za účasti generálneho riaditeľa Ing. Juraja Kurňavku, sa dňa 1.03.2018 zúčastnil slávnostného otvorenia nájomného bytového domu v meste Rajec. Svoj nový domov si tu nájde 17 rodín, ktorým želáme spokojné bývanie. Pánovi primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi ďakujeme za podporu pri rozvoji výstavby nájomných bytov.