Koncom septembra 2020 sa uskutočnilo v meste Bytča slávnostné odovzdávanie nájomných bytov, v ktorých si svoj nový domov nájde 88 rodín. Primátor Bytče, Miroslav Minarčík, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková a zástupca generálneho riaditeľa ŠFRB Peter Horváth uviedli spoločným prestrihnutím zelenej pásky a za účasti prítomných hostí slávnostné odovzdanie nájomných bytov.

Aj touto cestou, primátorovi Minarčíkovi Štátny fond rozvoja bývania ďakuje za jeho prácu pri podieľaní sa na rozvoji výstavby nájomného bývania v meste Bytča a rovnako tak všetkým novým nájomníkom prajeme príjemné a spokojné bývanie.

Fotogaléria z odovzdávania nájomných bytov v Bytči