Dnes sme v Štátnom fonde rozvoja bývania zažili skutočne nezabudnuteľný deň. V Nitrianskom Rudne generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR , Igorom Chomom a starostom obce Nitrianske Rudno, Róbertom Štrbákom položili základný kameň pre výstavbu 18 nových bytových jednotiek. Neskôr sme v Prievidzi spolu s firmou Strojstav EU spol. s r.o. ako zhotoviteľom bytového domu, slávnostne prestrihli pásku a odovzdali do užívania 88 krásnych nových bytov s nádherným výhľadom na Bojnický zámok! Veľké ďakujem patrí všetkým zúčastneným. Teší nás, že právnické osoby takto aktívne prispievajú k rozvoju nájomného bývania. Veríme, že tento príklad inšpiruje aj ďalšie firmy! Staviame s Vami!