Je to čierne na bielom. Štátna tajomníčka Ministerstvo dopravy SR, Denisa Žiláková, Igor Choma – štátny tajomník Ministerstva dopravy SR a a generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, Juraj Bartoš podpísali zmluvu na 411 miliónov EUR na obnovu bytových budov.

Vy ušetríte, my vám odpustíme!

Z poskytnutej podpory je možné počas platnosti zmluvy odpustiť časť úveru, a to:

• 20 %, ak bude preukázané zníženie potreby primárnej energie minimálne o 50 %,

•15 %, ak bude preukázané zníženie potreby primárnej energie minimálne o 40 %,

•10 %, ak bolo preukázané zníženie potreby primárnej energie minimálne o 30 %.

Obnovujte s nami. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.