Pr. 15 NB TV_po_vyst_kupa priloha Výpočet výšky úveru 2021.xlsx